پاسخ تمرینات درس پنجم عربی نهم

در ادامه مطالب پاسخ تمرینات این درس قرار گرفته ات.

این مطلب تصویری است و نیاز به دانلود ندارد.

استفاده از این مطلب یا با ذکر منبع یا با ذکر 50 صلوات مجاز است.

 

ترجمه متن درس 5 صفحه 50

 

 

صفحه 52 بالای صفحه

 

صفحه 52 پایین صفحه

صفحه 53 پایین صفحه

 

 

التمارین

صفحه 54  التمرین الاول

 

صفحه 54 التمرین الثانی

 

صفحه 55 التمرین الثالث

صفحه 56 التمرین الرابع

 

صفحه 56 التمرین الخامس

 

صفحه 57 التمرین اسادس

 

صفحه58 التمرین السابع

 

صفحه 59 کنز الحکمه