پاسخ تمرینات درس چهارم عربی نهم

پاسخ تمرینات درس چهارم عربی نهم

بالای صفحه 42

جــدا کننــده متـن

وسط صفحه 42

جــدا کننــده متـن

پایین صفحه 43

جــدا کننــده متـن

صفحه44 التمرین الاول

جــدا کننــده متـن

صفحه 44 و بالای صفحه 45 التمرین الثانی

 

جــدا کننــده متـن

صفحه 45 التمرین الثالث

جــدا کننــده متـن

صفحه 46 التمرین الرابع

جــدا کننــده متـن

التمرین الخامس

جــدا کننــده متـن

کنز الحکمه صفحه 45

قرار نگرفت

 

اگر از این مطلب استفاده کرده اید برای ما 5 صلوات بفرستید.

کپی بدون ذکر منبع شرعا حرام و غیر قانونی است و ما رضایی نداریم.

نظر یادتون نره.