دانلود گام به گام پیام های آسمان نهم

پیام‌ها / / / / /

دانلود گام به گام پیام های آسمان نهم

برای دریافت پاسخ اینجا کلیک کنید

دانلود گام به گام کار و فناوری نهم

/ / /

دانلود گام به گام کار و فناوری نهم

دانلود گام به گام ادبیات فارسی نهم

فارسی / / / / / / / /

دانلود گام به گام مهارت های نوشتاری پایه نهم

/ / / /

البته فقط 17 صفحه است

دانلود کتاب کار فیزیک علوم تجربی نهم

علوم / / / / /

 

 کتاب راهنماي معلم و امیدوارم سودمند باشد.

همکاران محترم حتما مقدمه
کتاب هاي علوم را مطالعه کرده و با اهدافی که در این مقدمه ذکر شده آشنایی دارند.

این مجموعه از بین اهداف ذکر
شده بر روي دو هدف زیر متمرکز شده است.

-1 به جاي کمیت اطلاعات بر کیفیت یادگیري متمرکز شوید.
-2 آموزش مفاهیم انتزاعی باید با کمک پدیده هاي ملموس و قابل تجسم انجام شود.

دانلود در ادامه مطلب...